SLÅTT Hamlagrøen
Type: Halling 6/8
Familie: HAMLAGRØEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 1
Side: 1
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Hamlagrøen) B.N.S1. 36. Oppskr. 1908. Mosafinn lærde slåtten kring 1850 av Isak Rokne, Voss. Det skal ha vore brudlaupsslåtten hans Isak. Namnet på slåtten kjem av ein spelmann, Arne Knutson Bjørndal (han er ikkje i slekt med folkemusikksamlaren og statsstipendiaten Arne Bjørndal) som ofte spela slåtten og som dei kalla "Hamlagrøen" av di han budde attmed Hamlagrøvatnet, Vossedalføret. Hordaland. Sjå Bygdejol, Øystese 1949 s. 10-13.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde