SLÅTT Gorrolaus
Type: Halling 6/8
Familie: GORROLAUS
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 2
Side: 2
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Gorrolaus'
KOMMENTARER
(Gorrolaus) B.G.SI. II, nr. 8, Oppskr. 1917. Namnet Gorrolaus tyder svært laus og kjem truleg av den nedstilte bassen frå a til f som då er vorten slakkare. Stillet er serleg nytta i Setesdal.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde