SLÅTT Gangar
Type: Halling 6/8
Familie: GANGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 3
Side: 2
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Gangar) B.G.S1. V, nr. 2. Oppskr. 1917. Ola Reiset lærde slåtten av far sin Nils Reiset i 1860. Denne hadde han truleg etter Eirik Selland, Granvin, Hardanger.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde