SLÅTT Gangar
Type: Halling 6/8
Familie: GANGAR
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 4
Side: 4
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Gangar) Ø. 12. Oppskr. 1915. Det er ein gamal slått som vart spela i Krødsherad og Hallingdal.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde