SLÅTT Gangar
Type: Halling 6/8
Familie: GANGAR
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 5
Side: 5
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Gangar) Ø. 16. Oppskr. 1920. Kleven lærde slåtten av far sin, Ola H. Kleven som dei kalla "Gamle-Kleven".

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde