SLÅTT Gangar
Type: Halling 6/8
Familie: GANGAR
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 6
Side: 6
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Gangar) Ø. 20. Oppskr. kring l920. Vinna hadde slåtten etter Knut Fosslia, Krødsherad. K. Fosslia reiste til Amerika i 1851 og døydde der.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde