SLÅTT Gangar
Type: Halling 6/8
Familie: GANGAR
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 7
Side: 7
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Gangar) Ø. 33. Oppskr. 1920. Vinna hadde lært slåtten av Knut Fosslia, Krødsherad. (Sjå nr 6).

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde