SLÅTT Faremoslått
Type: Halling 6/8
Familie: FAREMOSLÅTT
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 8
Side: 7
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Faremoslått) B. 393. Oppskr. 1917. Liestøl hadde slåtten etter Knut Heddi, Rysstad, Hylestad, Setesdal. Slåttenamnet er truleg etter spelmannen Olav Faremo.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde