SLÅTT Haustmorgon
Type: Halling 6/8
Familie: HAUSTMORGON
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 9
Side: 8
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Haustmorgon) B. 784. Oppskr. 1911. Borgen hadde lært slåtten av Halvor Rysstad, Setesdal, som atter hadde han frå Peter Veum, Fyresdal. Denne var far til ståtsråd Ivar Tveiten. Nr. 8 og 9 er litt i slekt med Tjønnberg-flokken, nr. 117.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde