SLÅTT Lomelien
Type: Halling 6/8
Familie: LOMELIEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 10
Side: 10
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Lomelien) Ø. 61. Oppskr. 1917 etter grammofoninnspeling. William Farre nr. 899. Innspela mellom 1910-15. Borgen hadde lært slåtten av faren Halvor Borgen d.e. eller av Lars Fykerud. Jfr. oppskrifta B. 2175.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde