SLÅTT Gangar
Type: Halling 6/8
Familie: GANGAR
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 11
Side: 11
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Gangar) Ø. 66. Oppskr. 1908-09. Det er ein gamal kryllingslått.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde