SLÅTT Gubben i norefjell
Type: Halling 6/8
Familie: GUBBEN I NOREFJELL
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 12
Side: 13
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Gubben i Norefjell) Ø. 67. Oppskr. 1908- 09. Jfr. frå takt 18 med Tussebruri og Røven-flokken, nr. 115e frå takt 31.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde