SLÅTT Gangar frå krødsherad
Type: Halling 6/8
Familie: GANGAR FRÅ KRØDSHERA
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 13
Side: 14
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Gangar) Ø. 183. Oppskr. 1920. Skogli hadde slåtten etter far sin, Gunnar Haugen, som var keivspelmann, og han hadde lært han av Knut Fosslia (sjå nr. 6), alle Krødsherad.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde