SLÅTT Kopthusen
Type: Halling 6/8
Familie: KOPTHUSEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 14
Side: 15
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Kopthusen) B. 621. Oppskr. 1922. Helgeland lærde slåtten kring 1875 av Hans Skutle, Voss. Namnet har slåtten fått etter spelmannen Kopthus, Vossestrond.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde