SLÅTT Gangar
Type: Halling 6/8
Familie: GANGAR
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 15
Side: 15
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Gangar) Ø 161. Oppskr. 1912. Kleven hadde slåtten etter far sin, Ola Kleven, "Gamle-Kleven". Har litt sams med Skuldalsbruri. Jfr. takt 1-14 med nr. 114b takt 1-5.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde