SLÅTT Knut dales farvel
Type: Halling 6/8
Familie: KNUT DALES FARVEL
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 16
Side: 17
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Knut Dales farvel) Ø. 211. Oppskr. 1936. Haugerud hadde lært slåtten hos Knut Dale, Tinn, Telemark.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde