SLÅTT Vossarull
Type: Halling 6/8
Familie: VOSSARULL
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 17
Side: 18
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Vossarull) Ø. 226. Oppskr. på lag 1910 etter grammofoninnspeling (Pathefon-opptak).

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde