SLÅTT Kaffislåtten
Type: Halling 6/8
Familie: KAFFISLÅTTEN
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 20
Side: 20
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Kaffeslåtten) Ø. 387. Oppskr. 1948-49 etter opptak i NRK. Flaglien hadde truleg slåtten etter Ola Skogly, Krødsherad.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde