SLÅTT Gangar
Type: Halling 6/8
Familie: GANGAR
Oppskriver: Truls Ørpen
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 22
Side: 23
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Gangar) Ø. 349. Oppskr. 1945. Flaglien hadde truleg slåtten frå Ola Skogli, Krødsherad.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde