SLÅTT Helg
Type: Halling 6/8
Familie: HELG
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 23
Side: 24
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Helg) G. 51. Oppskr. 1939 etter opptak i NRK. Haugerud hadde lært slåtten av Knut Dale, Tinn, Telemark.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde