SLÅTT Friaren
Type: Halling 6/8
Familie: FRIAREN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 24
Side: 25
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE


KOMMENTARER
(Friaren) G. 492. Oppskr. 1922. Dale har laga slåtten. Slåtten er den same som Gunnulf Borgen kalla «Meglaren» B. 2151.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde