SLÅTT Fosslien
Type: Halling 6/8
Familie: FOSSLIEN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 25
Side: 26
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Fosslien) G. 815. Oppskr. 1935 etter opptak i NRK. Dreng Ose skal ha laga slåtten sjølv.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde