SLÅTT Tarkjell aslaksons minne
Type: Halling 6/8
Familie: TARKJELL ASLAKSONS M
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 26
Side: 27
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Tarkjell Aslaksons minne) G. 947. Oppskr. 1935. Slåtten er frå Setesdal og har fått namn etter spelmannen Tarkjell Aslakson Austad, Bygland. Jfr. Akhus nr. 3.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde