SLÅTT Storegut
Type: Halling 6/8
Familie: STOREGUT
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 27
Side: 28
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Storegut) G. 951. Oppskr. 1936. Namnet på slåtten er etter Olav Olavson Nordigard, Vinje, som vart kalla Storegut, den same som Asmund Vinje har dikta om.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde