SLÅTT Skottsvikjen
Type: Halling 6/8
Familie: SKOTTSVIKJEN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 28
Side: 30
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Skottsvikjen) G. 1001. Oppskr. 1955 etter opptak i NRK.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde