SLÅTT Gausta-gubben
Type: Halling 6/8
Familie: GAUSTA-GUBBEN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 29
Side: 31
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Gausta-gubben) G. 996. Oppskr. 1955 etter minnet. Det skal vera ein Fykerud-slått.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde