SLÅTT Torgeir brynjulfson
Type: Halling 6/8
Familie: TORGEIR BRYNJULFSON
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 31
Side: 33
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Torgeir Brynjulfson) G. 1008. Oppskr. 1955 etter opptak i NRK.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde