SLÅTT Gangar etter gamle hans fykerud
Type: Halling 6/8
Familie: GANGAR ETTER GAMLE
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 32
Side: 34
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Gangar) G. 1009. Oppskr. 1955 etter opptak i NRK. Hans Fykerud var far til Lars Fykerud.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde