SLÅTT Homslien
Type: Halling 6/8
Familie: HOMSLIEN
Oppskriver: Eivind Groven
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 33
Side: 35
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE


KOMMENTARER
(Homslien) G. 1016. Oppskr. 1955 etter opptak i NRK.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde