SLÅTT Kolbeinslåtten
Type: Halling 6/8
Familie: KOLBEINSLÅTTEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 34
Side: 37
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Kolbeinslåtten) B. 2. Oppskr. 1915. Eide lærde slåtten 1862 av Ola Romarheim, Hosanger, Hordaland, som hadde han frå Kolbein Heggland, Vossestrond. Denne har gjeve slåtten namn.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde