SLÅTT Bruraslått
Type: Halling 6/8
Familie: BRURASLÅTT
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 35
Side: 37
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Bruraslått) B. 5. Oppskr. 1908. Mosafinn høyrde gamle folk tralla slåtten da han var ung.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde