SLÅTT Gangar
Type: Halling 6/8
Familie: GANGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 36
Side: 39
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Gangar) B. 108. Oppskr. 1908. Mosafinn lærde slåtten i 1860 av Anders Berge, Voss. Takt 1-8 svipar inn på takt 12-18 i "Ein vossagut", 108b.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde