SLÅTT Hjuringen
Type: Halling 6/8
Familie: HJURINGEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 39
Side: 41
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Trollstille', 'huldrestille', 'nøringstille', 'grålysingstille'
KOMMENTARER
(Hjuringen) B. 388. Oppskr. 1917. Jfr. stevet med Lindeman N.F j. nr. 432, Johs. Skar - Gamalt or Sætesdal I, 1925 s. 206-207. B.s. - Stev, Setesdal, s. 18.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde