SLÅTT Nils og jens og geidaug
Type: Halling 6/8
Familie: NILS OG JENS OG GEID
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 40
Side: 42
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Nils og Jens og Geidaug) B. 392. Oppskr. 1917.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde