SLÅTT Gangar
Type: Halling 6/8
Familie: GANGAR
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 41
Side: 43
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Gangar) B. 393. Oppskr. 1917. Slåtten byrjar likt med hallingen "Asgjerd", sjå Band 2 3.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde