SLÅTT Rull
Type: Halling 6/8
Familie: RULL
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 42
Side: 43
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Rull) B. 414. Oppskr. kring 1915. Oddmund Urheim spela mykje denne slåtten, og bror hans, Håvard, var glup til å tralla han. Av Håvard hadde Lutro lært slåtten. Far til Oddmund og Håvard, Jakob Urheim, hadde han frå Jon Frøysnes, Ullensvang.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde