SLÅTT Huldreslått
Type: Halling 6/8
Familie: HULDRESLÅTT
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 43
Side: 44
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Trollstille', 'huldrestille', 'nøringstille', 'grålysingstille'
KOMMENTARER
(Huldreslått) B. 460. Oppskr. 1927. Slåtten hadde Skåtun lært av Torbjørn Opsalnes, Fusa, som døydde 1880, kring 80 år gamal.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde