SLÅTT Gamal rull
Type: Halling 6/8
Familie: GAMAL RULL
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 45
Side: 45
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Nedstilt kvint og bass', 'ljøsblått', 'huldastille'
KOMMENTARER
(Gamal rull) B. 700. Oppskr. 1920. Hefte hadde slåtten frå Per Kvarmo, Voss, som døydde 1868 kring 80 år gamal. Son hans var orgelbyggjar Nils Kvarmo. Kvarmo er ein gard på Vossestrond.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde