SLÅTT Rull (1)
Type: Halling 6/8
Familie: RULL (1)
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 48
Side: 49
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Rull (1)) B. 910. Oppskr. kring 1912. Kjerland lærde slåtten av Hans Skutle, Voss, som atter hadde han etter Otte Haukanes, Granvin, Hardanger. Denne skulle han ha laga sjølv.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde