SLÅTT Huldaslått (1)
Type: Halling 6/8
Familie: HULDASLÅTT (1)
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 50
Side: 50
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE


KOMMENTARER
(Huldaslått (1)) B. 915. Oppskr. 1918. Kjerland hadde lært slåtten av Lars Røynstrond, (Halte-Lars), Granvin, Hardanger i 1890-åra. Det er ein variant av Iydarslåtten St. Tomasklokke-slåtten.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde