SLÅTT Halling
Type: Halling 6/8
Familie: HALLING
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 51
Side: 51
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
'Låg bass', 'nedstilt bass' (654)
FELESTILLE

'Låg bass', 'nedstilt bass'
KOMMENTARER
(Halling) B. 934. Oppskr. kring 1920. Nedrebø hadde slåtten etter Gunnar Lundekvam, Jølster, Sunnfjord.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde