SLÅTT Bondedans gamal
Type: Halling 6/8
Familie: BONDEDANS GAMAL
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 52
Side: 51
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Gamal bondedans) B. 938. Oppskr. 1940. Bondedans er en mykje gamal danseform. I Nordfjord sa dei „dansa gamalt". I Valdres kalla dei dansen Bondedans eller „dansa bonde". Han liknar noko pa Telemarksgangar og går i 2/4 eller 6/8 takt. Same danseforma går att i Krødsherad i "Kvinnfolkhalling" som svipar på Setesdalsgangaren. Sjå B. 2666 og 2667.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde