SLÅTT Huldaslått (2)
Type: Halling 6/8
Familie: HULDASLÅTT (2)
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 53
Side: 52
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Ingen
FELESTILLE


KOMMENTARER
(Huldaslått (2) B. 944. Oppskr. i 1920-åra. Kjerland lærde slåtten i 1390-åra av Hans Skutle, Voss.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde