SLÅTT Seltakvedni
Type: Halling 6/8
Familie: SELTAKVEDNI
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 54
Side: 52
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
FELESTILLE

'Nedstilt kvint og bass', 'ljøsblått', 'huldastille'
KOMMENTARER
(Seltakvedni) B. 987. Oppskr. i 1940-åra. Istad høyrde slåtten av Hans Skutle, Voss. Tradisjon sjå B.s. Ymis Trad. s. 283 (Ola Husum, Borgund, Sogn), Trad. Sogn s. 10 (Gulbrand Mølmesdal, Lavik) og Sandes manuskriptsamling, Universitetsbiblioteket, Oslo IX nr. 21 og 29.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde