SLÅTT Halling
Type: Halling 6/8
Familie: HALLING
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 55
Side: 53
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Halling) B. 1031. Oppskr. 1912. Okshovd hadde slåtten etter gamle spelmenn i Valdres.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde