SLÅTT Skjervin
Type: Halling 6/8
Familie: SKJERVIN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 56
Side: 54
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Skjervin) B. 1034. Oppskr. 1940. Kvam lærde slåtten av far sin, som hadde han frå Trond Eldtun, og denne atter frå Knut Nordland. Namnet "Skjervin" er truleg etter spelmannen Embrik Skjervin, Vang, Valdres. Sjå B.s. Trad. Valdres s. 64.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde