SLÅTT Rull (3)
Type: Halling 6/8
Familie: RULL (3)
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 57
Side: 55
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Rull (3)) B. 2606. Oppskr. 1954. Kjerland hadde slåtten frå Lars Røynstrond, (Halte-Lars), Granvin. Slåtten er og kalla "Mosafinn-rullen"

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde