SLÅTT Austaden
Type: Halling 6/8
Familie: AUSTADEN
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 61
Side: 58
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Austaden) B. 2391. Oppskr. 1950. Kvåle høyrde slåtten av foreldra sine, Anne og Eivind Kvåle. Dei hadde lært han hos Asmund Nordgard, Åseral, Setesdal. Namnet etter Tarkjell Aslakson, Austad, Setesdal.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde