SLÅTT Rull (5)
Type: Halling 6/8
Familie: RULL (5)
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 62
Side: 59
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Rull (5)) B. 2418. Oppskr. 1950. Kjerland fekk slåtten av Hans Skutle, Voss. Det skulle vore Otte Haukanes, Granvin, som hadde laga han.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde