SLÅTT Rull (8)
Type: Halling 6/8
Familie: RULL (8)
Oppskriver: Arne Bjørndal
VERK Hardingfeleslåtter
Bind: 1
Nr: 65
Side: 61
SE ANDRE SLÅTTER
Av samme familie:
Ingen
Med samme stille
Vanlig stille (2417)
FELESTILLE

Vanlig stille
KOMMENTARER
(Rull (8)) B. 2421. Oppskr. 1950. Kjerland hadde lært slåtten av Lars Røynstrond, Granvin, Hardanger.

Se notene til dette verket

Navn Kilde Født Død Område Sted Fra samme kilde